pijl

INTRODUCTIE

De sociale huursector is uit zijn jas gegroeid en maakt zich terecht zorgen over zijn legitimatie. Door mee- en samen te werken met hun klanten aan institutionele vernieuwing wint zij aan kracht. De huurverhogingen drijven veel huurders tot wanhoop. Het zoeken is naar beschutte huisvesting voor met name middeninkomens die betaalbaar is en blijft. Huisvesting die het voordeel van betaalbaarheid paart aan zeggenschap, zelforganisatie, vermogensopbouw en flexibiliteit. De wooncoöperatie zoals die ook elders in Europa bestaat kan daarin voorzien. Nieuwe wetgeving maakt de wooncoöperatie in Nederland mogelijk. Voor een deel van de corporatievoorraad en haar bewoners kan dat een transformatie betekenen van huren bij een corporatie naar coöperatief eigenaarschap. Die coöperatie kan er overigens komen voor zowel huurders als kopers. De coöperatie neemt dan als eigenaar een complex over van de corporatie(s), terwijl bijvoorbeeld de corporatie als medelid in die coöperatie functioneert. Dat noemen we transformatie van corporatie woningen in coöperatie woningen, en Studio Transformatie ( ST) is de beste organisatie om u en uw organisaties hierbij te helpen. Drie partijen ( huurders, corporatie en gemeente) die allemaal tot het besef komen dat er ruimte is voor een coöperatieve woonsector en dan gezamenlijk aan de slag gaan, dat is waar Studio T u toe uitnodigt en u bij assisteert. ST, kan u gezamenlijk of afzonderlijk op een korte en effectieve wijze wegwijs maken bij het opzetten van een coöperatie zoals u die zich wenst. En als er dan uiteindelijk een goed ondernemingsplan, het zogenaamde Coöperatieplan ligt kunnen we ook assisteren bij het vinden van financiering. Onze contacten met banken en beleggers zijn daarbij behulpzaam.