pijl

HUURDERS

De huurverhoging die de afgelopen twee jaar in totaal rond de 9% bedroeg en de komende jaren vaak twee keer de inflatie zullen bedragen ( tot 6,5% en meer per jaar) baren u en uw buren zorgen. Naast uw zorgen over de huurverhogingen bieden corporaties steeds meer woningen en complexen te koop aan. U als huurder en uw huurders-belangen-vereniging hebben een constructieve verstandhouding met uw corporatie, maar U en een groep medebewoners wil weten waar gaat dat heen? Zijn er mogelijkheden om het beheer van uw complex (meer) in eigen hand te krijgen. De verkoop door corporaties van ( complexen) huurwoningen verontrust u maar u ziet ook mogelijkheden. Er liggen kansen voor actieve huurders/ bewonersorganisaties die hun complex in zelfbeheer/ eigendom willen overnemen: de wooncoöperaties waar u over gelezen en gehoord heeft! Het is dan wel van belang om er snel bij te zijn. Immers de professionele belangen van corporaties maken dat er vaak vaart wordt gezet achter het uitvoeren van verkoopbeleid. Hoewel verkoop door corporaties aan beleggers met voorwaarden is omkleed -onder andere dat er aan de huurdersvertegenwoordiging een advies gevraagd moet worden – is het goed er vroeg en goed geïnformeerd bij te zijn. Welke afweging maakt de corporatie? Is die goed onderbouwd? Wat betekent de verkoop voor die huurders die willen blijven huren. Welke consequenties zijn er voor huurders die willen kopen? Bij al deze vragen die op U en uw huurdersbelangenorganisatie afkomen, kan Studio Transformatie u bijstaan. Studio T kan u helpen:

  • Uit te leggen aan (mede)bewoners in uw complex wat een woon coöperatie in houdt
  • te onderzoeken* of het haalbaar is om een wooncoöperatie op te richten.
  • U te ondersteunen in het gesprek dat uw groep aangaat met de corporatie(‘s)
  • U ondersteunen bij het op de rit zetten van de woon coöperatie.

* De kosten die met een dergelijk haalbaarheidsplan ( het zogenaamde Coöperatieplan) gemoeid zijn, worden op aanvraag vergoed door de ( betrokken) corporatie(s).